Jokainen oppii!
- Musiikin taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille

RYHMÄTUNTIAIKATAULUT

 

Kevätlukukauden 2021 ryhmäaikataulut:

Opettajat infoavat oppilaille ryhmätuntien tarkat aikataulut ja kellonajat.


SELLISTIT, tunnit järjestetään keskiviikkoisin

selloryhmä 1: 

selloryhmä 2:


PIANISTIT, tunnit järjestetään perjantaisin ja lauantaisin

pianomuskari 1: 

pianomuskari 2: 

pianoryhmä 1: 

pianoryhmä 2:

pianoryhmä 3:

pianoryhmä 4: 


VIULISTIT, tunnit järjestetään lauantaisin

viuluryhmä 1: 

viuluryhmä 2:

viuluryhmä 3:

viuluryhmä 4:

viuluryhmä 5:

viuluryhmä 6:


KITARISTIT, tunnit järjestetään keskiviikkoisin

kitararyhmä 1:

kitararyhmä 2:

kitaraorkesteri:


MUSIIKIN TEORIA: Musiikin hahmotus 1- ja 2-ryhmät jatkavat tammikuussa. Tunnit järjestetään lauantaisin.