Jokainen oppii!
- Musiikin taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille

Oktaavia-muskari

Oktaavia-muskari tarjoaa valmentavaa varhaisiän musiikinopetusta 2-6-vuotiaille lapsille. Opetusviikkoja on vuodessa 28 (syksyllä 14 ja keväällä 14).

Oktaavia-musiikkileikkiryhmissä tarjotaan elämyksellistä musiikkikasvatusta 2-4-vuotiaille lapsille. Ryhmien maksimikoko on 9 lasta.

Soitinvalmennuksessa eli Oktaavia-viulumuskarissa, -kitaramuskarissa ja -pianomuskarissa 3-6-vuotiaat oppilat pääsevät tutustumaan soittamisen alkeisiin leikinomaisesti 3-4 lapsen pienryhmässä. 

Oktaavia-musiikkileikkiryhmät

Musiikkileikkiryhmät on tarkoitettu 2-4-vuotiaille lapsille, jotka käyvät tunneilla yhdessä aikuisen kanssa. Muskari tarjoaa lapsellesi mahdollisuuden osallistua elämykselliseen musiikkikasvatukseen. Opetuksen lähtökohtana on suzuki-menetelmä, jossa huomioidaan jokainen lapsi yksilönä ja luodaan oppimiselle kannustava ilmapiiri positiivisen pedagogiikan keinoin. Lapsi osallistuu muskariin yhdessä vanhemman tai lähiaikuisen kanssa. Varhaisiän musiikkikasvatus tukee lapsen ja vanhemman positiivista vuorovaikutusta sekä tarjoaa perheelle yhteistä aikaa.

Oktaavia-muskarista saa tärkeitä valmiuksia instrumenttiopintoja varten. Muskarilaiset ovat etusijalla kun Suzukikoulu Oktaaviaan valitaan oppilaita instrumenttiopintoihin.

Muskarissa musiikin maailmaa lähestytään leikin kautta. Musiikkileikkiryhmässä matkustetaan lentävällä lakanalla musiikkiplaneetta Oktaaviaan, jossa juoni etenee jokaisella kerralla. Tunnit sisältävät laulua, loruilua, soittoa rytmi- ja laattasoittimilla, musiikkiliikuntaa, musiikin kuuntelua sekä satuhierontaa. Tunneilla tutustutaan musiikinteorian alkeisopetukseen Oktaavia-rytmikorttien avulla. 

Muskariohjelmistona käytetään suzuki-ohjelmiston kappaleita, joita myöhemmin instrumenttiopintoihin siirtyvät oppilaat soittavat, sekä Oktaavian omia lauluja. 

Muskarilaiset osallistuvat soittajien kanssa koko koulun yhteisiin konsertteihin lukuvuoden aikana. Muskariin valitaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Opettaja: Greta Hovi-Pietilä


Soitinmuskarit

Soitinvalmennuksen toiminnan taustalla on suzuki-pedagogiikka, jonka perusajatuksena on usko jokaisen lapsen kykyyn kehittyä musiikillisesti. Jokainen saa edetä ryhmässä omaan tahtiin. Tunti koostuu yhteisistä musisointituokioista ja jokaisen omasta pienestä soittohetkestä.

Oktaavia-viulumuskari

Viulumuskariryhmät tarjoavat 3-5-vuotiaille lapsille mahdollisuuden opiskella viulunsoiton alkeita joko pareittain tai pienryhmässä suzuki-menetelmällä leikinomaisesti. Oppilaat tarvitsevat omat soittimet alusta alkaen ja käyvät tunneilla vanhemman kanssa. Vanhempi perehtyy opettajan johdolla soiton alkeistekniikkaan ja suzuki-menetelmään, jotta osaa ohjata lasta kotiharjoittelussa. Aiempaa soittokokemusta ei tarvita. Tunnit sisältävät viulunsoiton alkeistekniikkaa, laulua, soittoa rytmisoittimilla, musiikkiliikuntaa ja nuotinluvun alkeiden opiskelua Oktaavia-rytmikorttien avulla. Laulut, leikit ja musiikkiliikunta on pedagogisesti suunniteltu tukemaan viulunsoiton opiskelua. Viulumuskarilaiset esiintyvät lukuvuoden aikana järjestettävissä konserteissa. 

Oppilaat valitaan viulumuskariin lapsen ja vanhemman yhteisen pienen haastatteluhetken perusteella. Tärkeimmät valintakriteerit ovat lapsen oma halu oppia soittamaan ja lapsen kyky toimia annettujen ohjeiden mukaan sekä keskittymiskyky.

Opettajat: Greta Hovi-Pietilä 


Oktaavia-kitaramuskari

Kitaramuskari on tarkoitettu 5-6-vuotiaille vasta-alkajille. Opetus tapahtuu pienryhmässä suzuki-menetelmällä leikinomaisesti. Lapset käyvät tunneilla yhdessä vanhemman kanssa ja tarvitsevat omat kitarat. Tunneilla harjoitellaan kitaransoiton alkeita, rytmiikkaa sekä liikutaan ja lauletaan suzuki-alkeisohjelmiston kappaleita. Nuotinluvun alkeisiin tutustutaan Oktaavia-rytmikorttien avulla. Kitaramuskarilaiset osallistuvat koulumme konsertteihin lukuvuoden aikana. 

Oppilaat valitaan kitaramuskariin lapsen ja vanhemman pienen haastatteluhetken perusteella. Tärkeimmät valintakriteerit ovat lapsen oma halu oppia soittamaan, lapsen kyky toimia annettujen ohjeiden mukaan ryhmässä sekä keskittymiskyky. 

Opettaja: Sanna Aikio


Oktaavia-pianomuskari

Pianomuskarit ovat tarkoitettu 4-5-vuotiaille vasta-alkajille. Opetus tapahtuu pienryhmässä suzuki-menetelmällä. Lapset käyvät tunneilla yhdessä aikuisen kanssa ja kotona on hyvä olla oma piano kotiharjoittelua varten alusta asti. Tunneilla opiskellaan pianonsoiton alkeita leikinomaisesti soittaen, rytmittäen, laulaen ja liikkuen. Pianomuskarilaiset osallistuvat koulumme konsertteihin lukuvuoden aikana. 

Oppilaat valitaan pianomuskariin oppilaan ja vanhemman pienen haastatteluhetken perusteella. Tärkeimmät valintakriteerit ovat lapsen oma halu oppia soittamaan, lapsen kyky toimia annettujen ohjeiden mukaan ryhmässä sekä keskittymiskyky. 

Opettaja: Tetyana Kushniruk


Oktaavia- sellomuskari

Sellomuskari on tarkoitettu 5-6-vuotiaille vasta-alkajille. Opetus tapahtuu pareittain tai pienryhmässä suzuki-menetelmällä leikinomaisesti. Lapset käyvät tunneilla yhdessä vanhemman kanssa ja tarvitsevat omat sellot. Tunneilla harjoitellaan ksoiton alkeita, rytmiikkaa sekä liikutaan ja lauletaan suzuki-alkeisohjelmiston kappaleita. Nuotinluvun alkeisiin tutustutaan Oktaavia-rytmikorttien avulla. KSellomuskarilaiset osallistuvat koulumme konsertteihin lukuvuoden aikana.
Oppilaat valitaan sellomuskariin lapsen ja vanhemman pienen haastatteluhetken perusteella. Tärkeimmät valintakriteerit ovat lapsen oma halu oppia soittamaan, lapsen kyky toimia annettujen ohjeiden mukaan ryhmässä sekä keskittymiskyky.

Opettaja: Taru Nygård