Musiikin teoria

Koulussamme toimivat musiikin teoriaryhmät. 

Musiikin perusteita opiskellaan ryhmätunneilla SML:n vaatimusten mukaisesti. Musiikin perusteiden opinnot kuuluvat koulumme perusopintoihin.Opetuksessa painotetaan käytännön ymmärrystä. Erilaiset pedagogiset pelit toimivat tunneilla oppimisen tukena. Musiikin perusteiden opetusyhmät perustetaan tasoittain tarpeen mukaan syksyisin. Musiikin perusteiden opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.