Jokainen oppii!
- Musiikin taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille

Instrumenttiopinnot

Varhaisiän instrumenttiopintoihin kuuluu soitinvalmennus eli viulumuskari, kitaramuskari ja pianomuskari. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Opetusviikkoja on 28 lukuvuoden aikana.

Musiikin perusopintojen instrumenttiopintoihin kuuluvat sekä yksilö- että ryhmätunnit. Opetusviikkoja on yhteensä 30 kertaa lukuvuoden aikana. 

Ryhmätunteja instrumenttiopinnoissa pidetään keskimäärin joka toinen viikko. Lukukauden lopussa järjestetään yhteismusiointiviikot, joilloin ryhmätunteja on 2 sekä konsertti.

  • Viulu: 3-5-vuotiaille viulumuskari (45min/vko). Kts. Oktaavia-muskari.

        5-vuotiaasta lähtien musiikin perustason opetus (yksilö- ja ryhmätunti)

  • Kitara: 4-6-vuotaille kitaramuskari (45min/vko). Kts. Oktaavia-muskari.

       5-vuotiaasta lähtien musiikin perustason opetus (yksilö- ja ryhmätunti)

  • Piano: 4-5-vuotiaille pianomuskari (45min/vko). Kts Oktaavia-muskari.

       5-vuotiaasta lähtien musiikin perustason opetus (yksilö- ja ryhmätunti)

  • Sello: 5-vuotiaasta lähtien musiikin perustason opetus (yksilö- ja ryhmätunti)
  • Laulu: Opetusta tarjotaan aikuisosastolla (yksilötunnit ja kuoro). Kts. Aikuisosasto