Instrumenttiopinnot

Varhaisiän opintoihin kuuluvat viulumuskari, kitaramuskari ja pianomuskari. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Opetusviikkoja on 28 lukuvuoden aikana.

Musiikin perusopintojen instrumenttiopintoihin kuuluvat sekä yksilö- että ryhmätunnit. 

Opetusviikkoja on yhteensä 30 kertaa lukuvuoden aikana. 

Ryhmätunteja instrumenttiopinnoissa pidetään keskimäärin joka toinen viikko. Lukukauden lopussa järjestetään yhteismusiointiviikot, joilloin ryhmätunteja on 2 sekä konsertti.

Viulu: 3-5-vuotiaille viulumuskari (45min/vko). Kts. Oktaavia-muskari.

5-vuotiaasta lähtien musiikin perustason opetus (yksityis- ja ryhmätunti)

Kitara: 4-6-vuotaille kitaramuskari (45min/vko). Kts. Oktaavia-muskari.

5-vuotiaasta lähtien musiikin perustason opetus (yksityis- ja ryhmätunti)

Piano: 4-5-vuotiaille pianomuskari (45min/vko). Kts Oktaavia-muskari.

5-vuotiaasta lähtien musiikin perustason opetus (yksityis- ja ryhmätunti)

Sello: 5-vuotiaasta lähtien musiikin perustason opetus (yksityis- ja ryhmätunti)

Laulu: Opetusta tarjotaan aikuisosastolla (yksityistunti ja kuoro). Kts. Aikuisosasto


Aikuisosasto

Koulussamme toimii aikuisosasto, jossa on tarjolla opetusta viulussa, sellossa, kitarassa ja pianossa (myös vapaasäestys) sekä laulussa (pop&jazz ja klassinen). Lauluopintoihin kuuluu yksityistuntien lisäksi Oktaavia Ensemble-kuoro. Jousisoittajille on tarjolla vapaavalintainen kamariorkesteri (vaatimuksena 2.-3. perusasteen soittotaito). 

Kuoroon ja kamariorkesteriin voi osallistua myös ilman että osallistuu yksityistunneille.

Aikuisosaston instrumenttien yksityistunteja on lukuvuoden aikana 20 opetuskertaa. 

Aikuisosaston laulussa on yksityistunteja 20 tai 30 kertaa lukuvuoden aikana oppilaan valinnan mukaan. 

Kuoro kokoontuu 20 kertaa lukuvuoden aikana.

Aikuisosaston kamariorkesteri kokoontuu n. 15 kertaa lukuvuoden aikana.

Oktaavia Ensemble-kuoro

Oktaavia Ensemble - laulamisen loa yhdessä luoden!

Oktaavia Ensemble on aikuisosastolla toimiva matalan kynnyksen kuoro. Kuorossa korostuu yhdessä tekemisen ilo: ohjelmistoa tehdään yhdessä ideoiden ja laulaen. 

Kuoro kokoontuu 20 kertaa lukuvuoden aikana.