Jokainen oppii!
- Musiikin taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille

 OPETUS

Varhaisiän opinnot

Oktaavia-muskarin 

- musiikkileikkiryhmät 2-4-vuotiaille (ryhmäopetus, 30-45min/vko) 

- viulumuskariryhmät 3-5-vuotiaille (pienryhmä, 30-45min/vko) 

- kitaramuskariryhmät 5-6-vuotiaille (pienryhmä, 30-45min/vko) 

- pianomuskariryhmät 4-5-vuotiaille ( pienryhmä, 30-45min/vko) 

Oktaavia-muskarin ryhmäopetusta järjestetään 14 kertaa lukukauden aikana. 

Musiikin perusopinnot 

- viulu (yksilö- ja ryhmätunnit)

- sello (yksilö- ja ryhmätunnit)

- piano (yksilö- ja ryhmätunnit)

- kitara (yksilö- ja ryhmätunnit)

- musiikin hahmotus

Perusopintojen instrumenttiopetukseen sisältyy 15 opetusviikkoa lukukaudessa. Yksilötuntivaihtoehdot ovat 20min, 30min tai 45min kerran viikossa. 

Instrumenttien ryhmätunteja pidetään keskimäärin joka toinen viikko. 

Musiikin hahmotuksen (teoria) ryhmäopetusta järjestetään 7 kertaa/ryhmä lukukauden aikana. Opetus voidaan järjestää myös perioideittain. Musiikin perusteiden opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.

Aikuisosasto 

- viulu (yksilötunnit 30min/kerta) 10 tai 15 kertaa lukukausi

- sello (yksilötunnit 30min/kerta) 10 tai 15 kertaa lukukausi

- piano (yksilötunnit 30min/kerta) 10 tai 15 kertaa lukukausi

- kitara (yksilötunnit 30min/kerta) 10 tai 15 kertaa lukukausi