Jokainen oppii!
- Musiikin taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille

LUKUKAUSIMAKSUT

Varhaisiän opinnot:

Varhaisiän opinnot toteutetaan ryhmäopetuksena. Musiikkileikkiryhmissä ryhmän koko on n. 8 lasta, soitinmuskareissa 3-4 lasta. Opetusviikkoja on syksyllä 14 ja keväällä 14.

OKTAAVIA-MUSKARI

Musiikkileikkiryhmät:

 • Musiikkileikkiryhmä 30min/vko: 140e/syksy,140e/kevät
 • Musiikkileikkiryhmä 45min/vko: 170e/syksy, 170e/kevät

Soitinmuskarit:

 • Viulumuskari 45min/vko: 290e/syksy, 290e/kevät
 • Kitaramuskari 45min/vko: 290e/syksy, 290e/kevät
 • Pianomuskari 45min/vko: 290e/syksy, 290e/kevät

Perusopinnot:

Instrumenttiopinnot (viulu, sello, piano, kitara):

Instrumenttiopintoihin kuuluvat sekä yksilö- että ryhmätunnit. Opetusviikkoja on syksyllä 15 ja keväällä 15. 

 • Yksilötunti 20min/vko: 395e/syksy, 395e/kevät, sisältäen ryhmätunnit ja konsertit
 • Yksilötunti 30min/vko: 525e/syksy, 525e/kevät, sisältäen ryhmätunnit ja konsertit
 • Yksilötunti 45min/vko: 745e/syksy, 745e/kevät, sisältäen ryhmätunnit ja konsertit

Musiikin hahmotus (teoria):

Musiikin hahmotuksen ryhmät perustetaan tarpeen mukaan syksyisin. Koulussamme on tarjolla musiikin perusteet 1- ja musiikin perusteet 2-ryhmiä.

45min/opetuskerta 

 • Hinta 70e/syksy, 70e/ kevät. Opetuskertoja on 13/periodi.  

Musiikkiteknologia:

Musiikkiteknologian opinnot järjestetään vapaaehtoisina periodiopintoina. 

 • Hinta 80e/periodi. Periodiopinnoista infotaan erikseen.

Ryhmätunnit:

Ryhmätunnit kuuluvat koulumme instrumenttien perusopintojen opetussuunnitelmaan ja sisältyvät lukukausimaksuihin. Ryhmätunteja on instrumenttiopinnoissa 10-14 lukuvuoden aikana. Ryhmätunttien määrään vaikuttaa ryhmäkoko. Lisäksi järjestämme jokaisen lukukauden lopuksi yhteismusisointiviikon. Tällöin ryhmätunteja on 2-3 ja lisäksi konsertti. Yhteismusisointiviikoilla ei ole yksilötunteja. 

Aikuisosasto:

Lauluopinnot:

Lauluopinnoissa on oppilaan valinnan mukaan mahdollista opiskella pelkästään yksilötunneilla (20vkoa/vuosi) tai valita laajempi kokonaisuus, johon kuuluvat yksilötunnit, kuoro ja konsertit (30vkoa/vuosi). 

 • Laulun yksilötunnit 30min/vko, pelkät yksilötunnit: 150e/5 kertaa
 • Laulun yksilötunnit 30min/vko, pelkät yksilötunnit: 300e/10 kertaa
 • Laulun yksilötunnit 30min/vko, sisältyy kuoro ja konsertit: 525e/15 kertaa

Oktaavia Ensemble-kuoro:

Kuoroon osallistuminen on mahdollista myös ilman että käy laulutunneilla koulussamme. Opetuskertoja on syksyllä 10 ja keväällä 10. Kuoro osallistuu koulumme konsertteihin ja järjestää myös omia konsertteja.

 • 90min/opetuskerta, 120 euroa/lukukausi

Aikuisosaston instrumenttiopinnot (viulu, sello, kitara, piano):

Aikuisosaston instrumenttipintoihin sisältyvät yksilötunnit. Opetuskertoja on syksyllä 10 ja keväällä 10.

 • Yksilötunti 30min/vko: 305e/syksy, 305e/kevät

Kamarimusiikki:

Aikuisosastollamme toimii kamarimusiikkiryhmä jousisoittajille. Opetuskertoja on syksyllä 6 ja keväällä 7. Lisäksi järjestetään yhteismusisointiviikot aina lukukauden päätteeksi, jolloin opetuskertoja on 2-3 konsertin lisäksi. 

 • Kamarimusiikkitunnit 45min/opetuskerta: 70e/syksy, 70e/kevät

Huomioitavaa: 

Oppilaspaikka katsotaan lunastetuksi ilmoittautumisen ja koulun kuittauksen jälkeen. Oppilaspaikka tulee perua viimeistään 14 vrk ennen syyslukukauden alkamista. Syyslukukausi alkaa 20.8. Lukukauden alkamisen jälkeen peruutetusta oppilaspaikasta laskutetaan koko lukukausi. 

Varhaisiän opintojen, kuoron ja kamarimusiikin lukukausimaksut laskutetaan kahdessa erässä, instrumentti- ja lauluopintojen maksut laskutetaan neljässä erässä lukuvuoden aikana. Lukukausimaksujen laskut lähetetään asiakkaan sähköpostiin. Asiakas voi halutessaan valita myös paperilaskun, tällöin lähetyskulut lisätään maksuun. Kesken lukukauden lopettaneelle ei palauteta jo maksettua lukukausimaksua. Oppilaan satunnaisia poissaoloja ei korvata. 

Kevään oppilaspaikan voi peruuttaa marraskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen lukuvuoden loppuun mennessä peruutetusta oppilaspaikasta peritään puolet kevään lukukausimaksusta. Mikäli oppilaspaikan peruuttaminen tapahtuu kevätlukukauden alettua, laskutetaan koko kevätlukukausi. Jos kyseessä on esim. paikkakunnalta muutto ym. vastaava keskeyttämisen syy, lukukausimaksu vähennetään sopimuksesta. 

Kaikki oppilaspaikkojen peruutukset ja keskeytykset tehdään kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen info@oktaavia.fi. Oppilaspaikkaa ei voi peruuttaa pelkästään opettajien kautta.