Koe musiikin iloa Suzukikoulu Oktaaviassa!

Suzukikoulu Oktaavia on yksityinen musiikkikoulu Oulussa. Koulumme tarjoaa taiteen perusopetusta musiikin yleisen oppimäärän mukaisesti suzuki-menetelmällä (Oulun Sivistys- ja kulttuurilautakunnan hyväksymä opetussuunnitelma 29.11.2016). Opetusta tarjotaan lapsille, nuorille ja aikuisille.

Varhaisiän opintoihin kuuluvat Oktaavia-muskari, Oktaavia-viulumuskari, Oktaavia-kitaramuskari ja Oktaavia-pianomuskari. Perusopintoihin kuuluvat viulun-, kitaran-, pianon- ja sellonsoiton yksilö- ja ryhmäopetus sekä musiikin perusteet. Koulussamme toimii myös avoin aikuisosasto, jossa opetusta tarjotaan kitaran-, pianon-, sellon- ja viulunsoitossa sekä laulussa. Aikuisosastolla toimivat myös Oktaavia Ensemble-kuoro ja kamarimusiikkiryhmä.

Koulussamme järjestetään lukuvuoden aikana paljon konsertteja ja innostavia projekteja. Soittajaisissa oppilaat pääsevät esiintymään solistina, instrumenttikohtaisissa konserteissa oppilaat esiintyvät sekä solisteina että pienryhmissä. Aina lukukauden päätteeksi järjestämme koko koulun yhteisen konsertin, jossa oppilaat esiintyvät pienryhmissä sekä isossa yhteisorkesterissa ja - kuorossa. Oppilaamme esiintyvät opettajien johdolla myös koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa ja koulumme tekee yhteistyötä eri oppilaitosten, yhdistysten, järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Suzukikoulu Oktaavia on osa oululaista lastenkulttuuriverkostoa ja sen toimijana järjestää avoimia konsertteja lapsiperheille.

Kodin ja koulun yhteistyö on tiivistä. Koulumme rinnalla toimii Oulun Suzukisoittajat kannatusyhdistys ry, joka järjestää konsertteja, leirejä ja työpajoja yhteistyössä koulumme kanssa.

Suzukikoulu Oktaaviassa toteutetaan opetusta suzuki-menetelmällä, jonka perusajatuksena on usko jokaisen oppilaan kykyyn oppia musiikkia. Opetuksessa pyritään luomaan positiivinen, innostava ilmapiiri. Pienten lasten opetus tapahtuu hyvin leikinomaisesti. 

Koulussamme ei järjestetä pääsykokeita. Oppilaat valitaan instrumenttiopintoihin pienen haastattelun perusteella. Musiikkileikkiryhmiin ja kuoroon valitaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla soitinpaikoille ovat Oktaavia-muskarisssa opiskelevat oppilaat.