Jokainen oppii!
- Musiikin taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille

KOE MUSIIKIN ILOA SUZUKIKOULU OKTAAVIASSA!

Suzukikoulu Oktaavia on yksityinen musiikkikoulu Oulussa. Koulumme tarjoaa laadukasta taiteen perusopetusta musiikin yleisen oppimäärän mukaisesti suzuki-menetelmällä (Oulun Sivistys- ja kulttuurilautakunnan hyväksymä opetussuunnitelma). Opetusta tarjotaan lapsille, nuorille ja aikuisille. 

Varhaisiän opinnot

  Muskari:

 • Oktaavia-musiikkileikkiryhmät, 2-4-vuotiaille
 • Soitinvalmennus:

 • Oktaavia-viulumuskari, 3-5-vuotiaille 
 • Oktaavia-pianomuskari, 4-5-vuotiaille
 • Oktaavia-kitaramuskari, 5-6-vuotiaille

Perusopinnot, taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä

  Instrumenttiopinnot:

 • viulu, sello, kitara, piano (yksilö- ja ryhmätunnit), 5-vuotiaasta alkaen
 • lauluopinnot, 7-vuotiaasta alkaen
 • Oktaavian lapsikuoro (7-12-vuotiaille)
 • orkesterit (kitara- ja jousiorkesterit)
 • konserttitoiminta
 • Vapaaehtoiset teemaopinnot (järjestetään periodeittain):

 • musiikin hahmotus (teoria)
 • musiikkiteknologia
 • kesäleirit
 • työpajat

Aikuisosasto

 • viulu, sello, kitara, piano, laulu 
 • Oktaavia Ensemble-kuoro (matalan kynnyksen kuoro kaikille laulajille)
 • Oktaavia Harmony-lauluyhtye (edistyneille, haastetta kaipaaville  laulajille)
 • kamarimusiikki (edistyneille jousisoittajille)

Suzukikoulu Oktaaviassa toteutetaan opetusta suzuki-menetelmällä, jonka perusajatuksena on usko jokaisen oppilaan kykyyn oppia musiikkia. Opetuksessa pyritään luomaan positiivinen, innostava ilmapiiri. Opetuksessa huomioidaan erilaiset oppijat. Pienten lasten opetus tapahtuu hyvin leikinomaisesti. Vanhemmat ovat mukana soittotunneilla alkuvaiheessa ja auttavat lasta kotiharjoittelussa.

Suzuki-menetelmässä korostuvat yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Oppilaat pääsevät kokemaan yhteismusisoinnin ja esiintymisen iloa alusta lähtien ryhmätunneilla, konserteissa ja leireillä. Kodin ja koulun yhteistyö on tiivistä. 

Aikuisosastollamme voi opiskella eri instrumenttien ja laulun yksilöopetuksessa, kamarimusiikkiryhmässä, Oktaavia Ensemble-kuorossa ja Oktaavia Harmony-lauluyhtyeessä. 

Koulussamme ei järjestetä pääsykokeita. Suzuki-pedagogiikan mukaan jokaisella tulee olla mahdollisuus ja oikeus opiskella musiikkia. 

Suzukikoulu Oktaavian talous perustuu lukukausimaksuihin. Koulu ei saa tomintaansa ulkopuolista taloudellista tukea.

Tervetuloa innostaviin opintoihimme!

Ilmoittautuminen ttöstö