Jokainen oppii!
- Musiikin taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille

KOE MUSIIKIN ILOA SUZUKIKOULU OKTAAVIASSA!

Suzukikoulu Oktaavia on yksityinen musiikkikoulu Oulussa. Koulumme tarjoaa laadukasta taiteen perusopetusta musiikin yleisen oppimäärän mukaisesti suzuki-menetelmällä (Oulun Sivistys- ja kulttuurilautakunnan hyväksymä opetussuunnitelma). Opetusta tarjotaan lapsille, nuorille ja aikuisille. 

Varhaisiän opinnot

  Muskari:

 • Oktaavia-musiikkileikkiryhmät, 2-4-vuotiaille
 • Soitinvalmennus:

 • Oktaavia-viulumuskari, 3-5-vuotiaille 
 • Oktaavia-pianomuskari, 4-5-vuotiaille
 • Oktaavia-kitaramuskari, 5-6-vuotiaille

Perusopinnot, taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä

  Instrumenttiopinnot:

 • viulu, sello, kitara, piano (yksilöopetus ja yhteismusisointi), 5-vuotiaasta alkaen
 • lauluopinnot, 7-vuotiaasta alkaen
 • Oktaavian lapsikuoro (7-12-vuotiaille)
 • orkesterit (kitara- ja jousiorkesterit)
 • konserttitoiminta
 • Vapaaehtoiset teemaopinnot (järjestetään periodeittain):

 • musiikin hahmotus (teoria)
 • musiikkiteknologia
 • kesäleirit
 • työpajat

Aikuisosasto

 • viulu, sello, kitara, piano, laulu 
 • Oktaavia Ensemble-kuoro (matalan kynnyksen kuoro kaikille laulajille)
 • Oktaavia Harmony-lauluyhtye (haastetta kaipaaville laulajille)
 • Oktaavia a Cappella-lauluyhtye (edistyneille, kokeneille laulajille)
 • kamarimusiikki (edistyneille jousisoittajille)

Suzukikoulu Oktaaviassa toteutetaan opetusta suzuki-menetelmällä, jonka perusajatuksena on usko jokaisen oppilaan kykyyn oppia musiikkia. Opetuksessa pyritään luomaan kannustava, innostava ilmapiiri positiivisen pedagogiikan keinoin. Pienten lasten opetus toteutetaan leikinomaisesti. Tavoitteena on herättää rakkaus musiikkiin ja kasvattaa lasta kokonaisvaltaisesti. Vanhemmat ovat tärkeässä roolissa opiskelun alkuvaiheessa. He ovat mukana soittotunneilla ja auttavat lasta kotiharjoittelussa. 

Suzuki-menetelmässä korostuvat yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Oppilaat pääsevät kokemaan yhteismusisoinnin ja esiintymisen iloa alusta lähtien ryhmätunneilla, konserteissa ja leireillä. Kodin ja koulun yhteistyö on tiivistä. 

Aikuisosastolla voi opiskella eri instrumenttien ja laulun yksilöopetuksessa, kamarimusiikkiryhmässä, Oktaavia Ensemble-kuorossa, Oktaavia Harmony-lauluyhtyeessä ja Oktaavia a Cappella-lauluyhtyeessä. 

Koulussamme ei järjestetä pääsykokeita. Suzuki-pedagogiikan mukaan jokaisella tulee olla mahdollisuus ja oikeus opiskella musiikkia. Oppilasvalinnassa tärkein kriteeri on oppilaan oma halu oppia soittamaan ja laulamaan. Aikuiset ja kouluikäiset aloittajat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Pienet vasta-alkajat valitaan instrumenttiopintoihin perheen pienimuotoisen haastattelun perusteella. Alle kouluikäisten oppilaiden kohdalla oppilasvalinnassa painotetaan oppimishalun lisäksi keskittymisen taitoa. 

Suzukikoulu Oktaavian talous perustuu lukukausimaksuihin, esiintymispalkkioihin ja konserttilipputuloihin. 

Tervetuloa innostaviin opintoihimme!

Ilmoittautuminen ttöstö