Suzuki-menetelmä


Suzuki-menetelmä on japanilaisen Shinichi Suzukin kehittämä soitonopetusmenetelmä. Suzuki-menetelmän perusjatus on usko jokaisen lapsen kykyyn oppia ja kehittyä. Musikaalinen lahjakkuus ei tule ihmiselle syntymälahjana, vaan kehittyy musiikin rakkauden täyttämässä, virikkeellisessä ympäristössä.

Koska S.Suzuki oli itse viulisti, hän kehitti menetelmän alunperin viulisteille. Suzuki-menetelmällä opetetaan nykyisin ympäri maailmaa eri instrumenttien soittajia ja laulajia. Menetelmää sovelletaan myös varhaisiän musiikinopintoihin. 

Suzuki-metodissa soittamisen paras aloitusikä on soittimesta riippuen 3-6-vuotta. Silloin lapsella on herkkyyskausi, jolloin hän helposti ja mielellään toistaa oppimaansa ympäristöstään, kuten esimerkiksi kuuntelee ja toistaa puhetta. Silloin myös musiikin rytmien ja sävelkorkeuksien omaksuminen tapahtuu herkästi ja lapsi kykenee jo hahmottamaan kokonaisuuksia. Suzuki-menetelmällä opiskelun voi aloittaa myös isompana koulussamme, mikäli paikkoja riittää.

Suzuki-menetelmässä soitonopiskelu aloitetaan äänitteitä kuuntelemalla. Suzukikoulu Oktaaviassa lauletaan alkeisohjelmistoa muskarista lähtien. Näin opeteltavat kappaleet jäävät vähitellen muistiin ja sävelkorva kehittyy. Nuotinluvun opiskelu soittotunneilla aloitetaan samaan aikaan kun lapsi opettelee lukemaan, keskimäärin 6-7-vuotiaana. Suzukikoulu Oktaaviassa on tarjolla teorialeikkiryhmiä musiikin teorian alkeiden opiskeluun. Isommat oppilaat voivat osallistua musiikin perusteiden opintoihin.

Suzuki-menetelmän erikoisuus - verrattuna muihin soitonopetusmenetelmiin - on vanhempien aktiivinen osallistuminen. Opiskelu vaatii vanhemmilta myönteistä suhtautumista musiikkiin ja aikaa yhteiseen kotiharjoitteluun lapsen kanssa usean vuoden ajan. Vanhempi perehtyy opettajan johdolla soittoasentoihin ja soiton alkeistekniikkaan, jotta hän osaa ohjata oikein lasta kotona. Suzukikoulu Oktaaviassa on käytössä erilaisia pelejä ja leikkejä kotiharjoitteluun. 

Suzuki-oppilaat käyvät sekä yksityis- että ryhmätunneilla. Koulussamme pienimmät oppilaat aloittavat opiskelun soitinmuskarissa hyvin leikinomaisesti. Perusopintoihin kuuluvat sekä yksilö- että ryhmäopetus. Ryhmässä lapset harjoittelevat ja kertaavat oppimaansa ohjelmistoa. Ryhmätunnit on suunniteltu edistämään ja opettamaan yhtyesoittoa ja antamaan mahdollisuus yhdessäsoittamisen lisäksi sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Suzuki-oppilaat esiintyvät paljon. Alusta lähtien vanhemmat ovat ryhmätunnilla yleisönä. Erilaisia konsertteja järjestetään paljon lukuvuoden aikana. Lapset pääsevät esiintymään sekä solistina että erilaisissa kokoonpanoissa. Näin oppilaille kasvaa yleensä luonteva suhtautuminen esiintymiseen.

Sekä soittotunneilla että kotiharjoittelussa tavoitteena on luoda positiivinen, kannustava ilmapiiri oppimiselle. Jokainen lapsi saa edetä omaa tahtiaan, kaikenlaista kilpailua vältetään. Tärkeimpänä tavoitteena on kasvattaa lapsista itseään ja muita kunnioittavia ihmisiä, joille kehittyy rakkaus musiikkia kohtaan.