Oktaavia-muskari

Oktaavia-muskari tarjoaa valmentavaa varhaisiän musiikinopetusta 2-5-vuotiaille lapsille. Oktaavia-musiikkileikkiryhmissä tarjotaan elämyksellistä musiikkikasvatusta 2-4-vuotiaille lapsille. Oktaavia-viulumuskarissa 3-5-vuotiaat pääsevät tutustumaan viulunsoiton alkeisiin leikinomaisesti. Oktaavia-kitaramuskarissa 4-5-vuotiaat pääsevät tutustumaan kitaransoiton alkeisiin pienryhmässä. Syksyllä 2017 uutuutena koulussamme aloittavat 4-5-vuotiaiden pianomuskariryhmät.

Oktaavia-musiikkileikkiryhmät

Musiikkileikkiryhmät on tarkoitettu 2-4-vuotiaille lapsille, jotka käyvät tunneilla yhdessä aikuisen kanssa. Muskari tarjoaa lapsellesi mahdollisuuden osallistua elämykselliseen musiikkikasvatukseen. Opetuksen lähtökohtana on suzuki-filosofia, jossa huomioidaan jokainen lapsi yksilönä ja luodaan oppimiselle positiivinen ilmapiiri. 

Oktaavia-muskarista saa tärkeitä valmiuksia instrumenttiopintoja varten. Muskarilaiset ovat etusijalla kun Suzukikoulu Oktaaviaan valitaan oppilaita instrumenttiopintoihin.

Muskarissa musiikin maailmaa lähestytään leikin kautta. Musiikkileikkiryhmässä matkustetaan lentävällä lakanalla musiikkiplaneetta Oktaaviaan, jossa juoni etenee jokaisella kerralla. Tunnit sisältävät laulua, loruilua, soittoa rytmi- ja laattasoittimilla, musiikkiliikuntaa, musiikin kuuntelua sekä satuhierontaa. Tunneilla tutustutaan musiikinteorian alkeisopetukseen Oktaavia-rytmikorttien avulla. 

Muskariohjelmistona käytetään suzuki-ohjelmiston kappaleita, joita myöhemmin instrumenttiopintoihin siirtyvät oppilaat soittavat, sekä Oktaavian omia lauluja. 

Muskarilaiset osallistuvat soittajien kanssa koko koulun yhteisiin konsertteihin lukuvuoden aikana. Muskariin valitaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä. 


Soitinmuskarit


Oktaavia-viulumuskari

Viulumuskariryhmät tarjoavat 3-5-vuotiaille lapsille mahdollisuuden opiskella viulunsoiton alkeita pienryhmässä suzuki-menetelmällä leikinomaisesti. Oppilaat tarvitsevat omat soittimet alusta alkaen ja käyvät tunneilla vanhemman kanssa. Vanhempi perehtyy opettajan johdolla soiton alkeistekniikkaan ja suzuki-menetelmään, jotta osaa ohjata lasta kotiharjoittelussa. Aiempaa soittokokemusta ei tarvita. Tunnit sisältävät viulunsoiton alkeistekniikkaa, laulua, soittoa rytmisoittimilla, musiikkiliikuntaa ja nuotinluvun alkeiden opiskelua Oktaavia-rytmikorttien avulla. Laulut, leikit ja musiikkiliikunta on pedagogisesti suunniteltu tukemaan viulunsoiton opiskelua. Kaiken toiminnan taustalla on suzuki-filosofia, jonka perusajatuksena on usko jokaisen lapsen kykyyn kehittyä musiikillisesti. Jokainen saa edetä ryhmässä omaan tahtiin. Tunti koostuu yhteisistä musisointituokioista ja jokaisen omasta pienestä soittohetkestä.

Viulumuskarilaiset esiintyvät lukuvuoden aikana järjestettävissä konserteissa. Oppilaat valitaan viulumuskariin vanhempien ja lapsen yhteisen pienen haastatteluhetken perusteella. Musiikkileikkiryhmässä olleet lapset ovat etusijalla viulumuskariin.


Oktaavia-kitaramuskari

Koulussamme toimii 4-5-vuotiaille suunnattu kitaramuskari. Opetus tapahtuu pienryhmässä suzuki-menetelmällä leikinomaisesti. Lapset käyvät tunneilla yhdessä vanhemman kanssa ja tarvitsevat omat kitarat. Tunneilla harjoitellaan kitaransoiton alkeita, rytmiikkaa sekä liikutaan ja lauletaan suzuki-alkeisohjelmiston kappaleita. Nuotinluvun alkeisiin tutustutaan Oktaavia-rytmikorttien avulla. Tunti koostuu yhteisestä musisointituokiosta sekä jokaisen omasta pienestä soittohetkestä opettajan johdolla. Jokainen saa edetä ryhmässä omaan tahtiin, opetuksen taustalla on suzuki-filosofia. Kitaramuskarilaiset osallistuvat koulumme konsertteihin lukuvuoden aikana. Oppilaat valitaan kitaramuskariin lapsen ja vanhemman pienen haastatteluhetken perusteella. Musiikkileikkiryhmissä olleet oppilaat ovat etusijalla kitaramuskaripaikoille.


Oktaavia-pianomuskari

Syksyllä 2017 uutuutena alkavat koulussamme 4-5-vuotiaille suunnatut pianomuskariryhmät. Opetus tapahtuu pienryhmässä suzuki-menetelmällä. Lapset käyvät tunneilla yhdessä aikuisen kanssa ja kotona on hyvä olla oma piano kotiharjoittelua varten alusta asti. Tunneilla opiskellaan pianonsoiton alkeita leikinomaisesti soittaen, rytmittäen, laulaen ja liikkuen. Tunti koostuu yhteisestä musisointihetkestä sekä jokaisen omasta pienestä soittohetkestä. Pianomuskarilaiset osallistuvat koulumme konsertteihin lukuvuoden aikana. Oppilaat valitaan pianomuskariin oppilaan ja vanhemman haastatteluhetken perusteella. Musiikkileikkiryhmässä olleet oppilaat ovat etusijalla pianomuskaripaikoille.