Musiikin teoria

Koulussamme toimivat musiikin teoriaryhmät. 

Teorialeikkiryhmät kuuluvat koulumme varhaisiän opintoihin. Teorileikkiryhmät on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat aloittelemassa nuotinluvun opiskelua instrumenttiopinnoissaan. Tunneilla opiskellaan leikinomaisesti musiikin teorian alkeita. Tunneilla lauletaan, harjoitellaan säveltapailua sekä opetellaan tunnistamaan perusrytmejä ja musiikin käsitteitä. 

Musiikin perusteita opiskellaan ryhmätunneilla SML:n vaatimusten mukaisesti. Musiikin perusteiden opinnot kuuluvat koulumme perusopintoihin. Oppilailla on mahdollisuus suorittaa musiikin perusteiden 1 ja 2 tutkintoja koulussamme. Opetuksessa painotetaan käytännön ymmärrystä. Erilaiset pedagogiset pelit toimivat tunneilla oppimisen tukena. Musiikin perusteiden opetusyhmät perustetaan tasoittain tarpeen mukaan syksyisin. Musiikin perusteiden opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.