Instrumenttiopinnot

Varhaisiän instrumenttiopintoihin kuuluvat viulumuskari, kitaramuskari ja pianomuskari. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 minuuttia kerrallaan. Opetusviikkoja on 31 lukuvuoden aikana.

Musiikin perusopintojen instrumenttiopintoihin kuuluvat sekä yksityis- että ryhmätunnit. 

Yksityistunneilla käydään joka viikko, yhteensä 31 kertaa lukuvuoden aikana. Pienimmät soittajat voivat käydä yksityistunneilla pareittain.

Ryhmätunteja instrumenttiopinnoissa pidetään keskimäärin joka toinen viikko, syksyn aikana 6 kertaa ja keväällä 7 kertaa. Aina lukukauden lopussa järjestetään yhteismusiointiviikot, joilloin ryhmätunteja on 2-3 sekä konsertti.

Viulu: 3-5-vuotiaille viulumuskari (45min/vko). Kts. Oktaavia-muskari.

5-vuotiaasta lähtien musiikin perustason opetus (yksityis- ja ryhmätunti)

Kitara: 4-5-vuotaille kitaramuskari (45min/vko). Kts. Oktaavia-muskari.

5-vuotiaasta lähtien musiikin perustason opetus (yksityis- ja ryhmätunti)

Piano: 4-5-vuotiaille pianomuskari (45min/vko). Kts Oktaavia-muskari.

5-vuotiaasta lähtien musiikin perustason opetus (yksityis- ja ryhmätunti)

Sello: 5-vuotiaasta lähtien musiikin perustason opetus (yksityis- ja ryhmätunti)

Laulu: Opetusta tarjotaan aikuisosastolla (yksityistunti ja kuoro). Kts. Aikuisosasto


Aikuisosasto

Koulussamme toimii aikuisosasto, jossa on tarjolla opetusta viulussa, sellossa, kitarassa ja pianossa (myös vapaasäestys) sekä laulussa (pop&jazz ja klassinen). Lauluopintoihin kuuluu yksityistuntien lisäksi Oktaavia Ensemble-kuoro. Jousisoittajille on tarjolla vapaavalintainen kamariorkesteri (vaatimuksena 2.-3. perusasteen soittotaito). 

Kuoroon ja kamariorkesteriin voi osallistua myös ilman että osallistuu yksityistunneille.

Aikuisosaston instrumenttien yksityistunteja on lukuvuoden aikana 20 opetuskertaa. 

Aikuisosaston laulussa on yksityistunteja 31 kertaa lukuvuoden aikana. 

Kuoro kokoontuu 20 kertaa lukuvuoden aikana.

Aikuisosaston kamariorkesteri kokoontuu n. 15 kertaa lukuvuoden aikana.

Oktaavia Ensemble-kuoro

Oktaavia Ensemble - laulamisen loa yhdessä luoden!

Oktaavia Ensemble on aikuisosastolla toimiva matalan kynnyksen kuoro, jossa ohjelmisto koostetaan oppilaiden ideoista ja kiinnostuksen kohteista. Kuorossa korostuu yhdessä tekemisen ilo: ohjelmistoa tehdään yhdessä ideoiden ja laulaen.