Hinnat


Varhaisiän opinnot:

Varhaisiän opinnot toteutetaan ryhmäopetuksena. Musiikkileikkiryhmissä ryhmän koko on n. 8 lasta, soitinmuskareissa 3-4 lasta. Opetusviikkoja on syksyllä 15 ja keväällä 16.

Oktaavia-muskari:

Musiikkileikkiryhmät:

Musiikkileikkiryhmä 30min/vko: 140e/syksy,140e/kevät

Musiikkileikkiryhmä 45min/vko: 170e/syksy, 170e/kevät

Soitinmuskarit:

Viulumuskari 45min/vko: 290e/syksy, 290e/kevät

Kitaramuskari 45min/vko: 290e/syksy, 290e/kevät

Pianomuskari 45min/vko: 290e/syksy, 290e/kevät


Musiikin perusopinnot:

Instrumenttiopinnot (viulu, sello, piano, kitara).

Instrumenttiopintoihin kuuluvat sekä yksityis- että ryhmätunnit. Opetusviikkoja on syksyllä 15 ja keväällä 16. 

Yksityistunti 22min/vko: 395e/syksy, 395e/kevät, sisältäen ryhmätunnit ja konsertit

Yksityistunti 30min/vko: 525e/syksy, 525e/kevät, sisältäen ryhmätunnit ja konsertit

Yksityistunti 45min/vko: 745e/syksy, 745e/kevät, sisältäen ryhmätunnit ja konsertit

Musiikin perusteet:

Musiikin perusteiden ryhmät perustetaan tarpeen mukaan syksyisin. Koulussamme on tarjolla musiikin perusteiden alkeet, musiikin perusteet 1- ja musiikin perusteet 2-ryhmiä.

45min/opetuskerta 

70e/syksy, 70e/ kevät. Opetuskertoja on syksyllä 6 ja keväällä 7, lisäksi keväällä tutkintopäivä (vapaaehtoinen). Opetus voidaan järjestää myös perioideittain.

Ryhmätunnit:

Ryhmätunnit kuuluvat koulumme instrumenttien perusopintojen opetussuunnitelmaan ja sisältyvät lukukausimaksuihin. Ryhmätunteja on instrumenttiopinnoissa syksyllä 6 ja keväällä 7. Lisäksi järjestämme jokaisen lukukauden lopuksi yhteismusisointiviikon. Tällöin ryhmätunteja on 2-3 ja lisäksi konsertti. Yhteismusisointiviikoilla ei ole yksityistunteja. 


Avoin aikuisosasto:

Lauluopinnot:

Lauluopintoihin sisältyvät yksityistunnit, kuoro ja konsertit. Opetusviikkoja on syksyllä 15 ja keväällä 16.

Yksityistunti 30min/vko: 525e/syksy, 525e/kevät 

Oktaavia Ensemble-kuoro:

60min/opetuskerta

Kuoro sisältyy laulajien lukukausimaksuun. Kuoroon osallistuminen on mahdollista myös ilman että käy laulutunneilla koulussamme. Tällöin kuoron lukukausimaksu on 80e/syksy, 80e/kevät. Opetuskertoja on syksyllä 10 ja keväällä 10. Joka lukukauden päätteeksi järjestetään yhteismusiointiviikot, jolloin opetuskertoja on 2-3. Kuoro osallistuu koulumme konsertteihin ja järjestää myös omia konsertteja.

Aikuisosaston instrumenttiopinnot (viulu, sello, kitara, piano):

Aikuisosaston instrumenttipintoihin sisältyvät yksityistunnit. Opetuskertoja on syksyllä 10 ja keväällä 10.

Yksityistunti 30min/vko: 305e/syksy, 305e/kevät

Kamarimusiikki:

45min/opetuskerta

Kamarimusiikkitunnit: 70e/syksy, 70e/kevät

Aikuisosastollamme toimii kamarimusiikkiryhmä jousisoittajille. Opetuskertoja on syksyllä 6 ja keväällä 7, jos osallistujia on alle 15. Opetuskertojen määrää lisätään, jos osallistujia on yli 15. Lisäksi järjestetään yhteismusisointiviikot aina lukukauden päätteeksi, jolloin opetuskertoja on 2-3 konsertin lisäksi. 

Huomioitavaa: 

Oppilaspaikan vastaanottaminen on aina sitova koko lukuvuodeksi. Käytössämme on ennakkomaksu 70e kaikille oppilaspaikan varanneille. Maksu vähennetään syyslukukauden lukukausimaksusta. Oppilaspaikan peruuntuessa ennakkomaksua ei palauteta. Lukukauden alkamisen jälkeen peruutetusta oppilaspaikasta laskutetaan koko lukukausi. Varhaisiän opintojen, kuoron ja kamarimusiikin lukukausimaksut laskutetaan kahdessa erässä, instrumentti- ja lauluopintojen maksut laskutetaan neljässä erässä lukuvuoden aikana. Ennakkomaksujen ja lukukausimaksujen laskut lähetetään asiakkaan sähköpostiin. Asiakas voi halutessaan valita myös paperilaskun, tällöin lähetyskulut lisätään maksuun. Kesken lukukauden lopettaneelle ei palauteta jo maksettua lukukausimaksua. Oppilaan satunnaisia poissaoloja ei korvata. 

Kevään oppilaspaikan voi peruuttaa marraskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen lukuvuoden loppuun mennessä peruutetusta oppilaspaikasta peritään puolet kevään lukukausimaksusta. Mikäli oppilaspaikan peruuttaminen tapahtuu kevätlukukauden alettua, laskutetaan koko kevätlukukausi. Jos kyseessä on esim. paikkakunnalta muutto ym. vastaava keskeyttämisen syy, lukukausimaksu vähennetään sopimuksesta. Kaikki oppilaspaikkojen peruutukset ja keskeytykset tehdään kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen info@oktaavia.fi. Oppilaspaikkaa ei voi peruuttaa pelkästään opettajien kautta.