Opetus

 

Varhaisiän opintoihin kuuluvat Oktaavia-muskarin 

- musiikkileikkiryhmät 2-4-vuotiaille (ryhmäopetus, 30-45min/vko) 

- viulumuskariryhmät 3-5-vuotiaille (pienryhmä, 45min/vko) 

- kitaramuskariryhmät 4-5-vuotiaille (pienryhmä, 45min/vko) 

- pianomuskariryhmät 4-5-vuotiaille ( pienryhmä, 45min/vko) 

Oktaavia-muskarin ryhmäopetusta järjestetään 31 kertaa lukuvuoden aikana. 

Musiikin perusopintoihin kuuluvat eri instrumenttien yksilö- ja ryhmäopetus sekä musiikin perusteiden ryhmät. 

- viulu (yksilö- ja ryhmätunnit)

- sello (yksilö- ja ryhmätunnit)

- piano (yksilö- ja ryhmätunnit)

- kitara (yksilö- ja ryhmätunnit)

- musiikin perusteet (ryhmäopetus 45min/kerta)

Perusopintojen instrumenttiopetukseen sisältyy 31 opetusviikkoa vuodessa. Yksityistunnit pidetään joka viikko. Yksilötuntivaihtoehdot ovat 22min, 30min tai 45min kerran viikossa. 

Ryhmätunteja pidetään keskimäärin joka toinen viikko. 

Musiikin perusteiden ryhmäopetusta järjestetään 13 kertaa/ryhmä lukuvuoden aikana. Opetus voidaan järjestää myös perioideittain. Musiikin perusteiden opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Aikuisosastolla on tarjolla opetusta eri instrumenteissa. Lauluopintoihin sisältyy yksityistuntien lisäksi Oktaavia Ensemble-kuoro. Aikuisosaston jousisoittajille on tarjolla kamarimusiikkiryhmä. 

Aikuisosaston ryhmäopetukseen (Oktaavia Ensemble-kuoro tai kamarimusiikki) voi osallistua, vaikka ei osallistu yksityistunneille.

- laulu (yksilötunnit 30min/kerta)

- Oktaavia Ensemble-kuoro (ryhmäopetus 60min/kerta)

- viulu (yksilötunnit 30min/kerta)

- sello (yksilötunnit 30min/kerta)

- piano (yksilötunnit 30min/kerta)

- kitara (yksilötunnit 30min/kerta)

- kamarimusiikki (ryhmäopetus 45min/kerta)